Teknoloji

 

Genellikle Email oluşturulurken , Pop Hesabı seçilmesine dikkat edilir. POP, emaillerimizi local bilgisayarımızda, IMAP ise sunucuda emaillerimizi barındırır. Outlook Yeni hesap ...

Not:Razor kodlaması Mvc desenin view yapısının içerisine yazılmaktadır. Aslında Razor için kısaca bir söz dilimi diyebiliriz. Kendisine ait bir syntax yapısı bulunmaktadır. Razor View Engine’in syntax kurallarında @ operatörü; kod blokl...

DataTable ile Gösterimi Bağlantılı ve Bağlantısız Not:SqlDataReader, sadece okunabilir olarak kullanılmaktadır. Satır satır okuma işlemi yapılmaktadır. SqlDataReader kullanımı boyunca veritabanı bağlantısı açık olacaktır. Çünk...

MSSQL Structure Query Language Sql servarlarda, verilerin modelleri tasarlanır.İlişkisel veri tabloları hazırlar. Sınıf neyse, Sqldeki tabloda odur. Sınıfın Ad Soyad propertileri, Sqldeki kolon ve sütunlardır.

MVC - MODEL Elimdeki verileri View'a taşıyabilmek için kullanılan yapıya Modeller denilir. Örneğin ViewSayfamızda biz zaman veri türünü taşımak istersek, Controller'da değişkeni oluşturup Return Vi...

Seo Analizi yapıyoruz. Arama motorlarının bir websitesinden neler beklediğini ve ihtiyaçlarını, maddeler şeklinde belirteceğiz. En temel kural, site de içeriğinizin fazla, kodunuz'un  az olmasıdır.Çalışma ya...

MVC (model-view-controller ) 1970 lerde geliştirilmiş bir design paterndir. bir kod geliştirme yöntemidir. "Bir view varsa onu çağıran bir action olmak zorundadır". ...

2019 yaz dönemi için araştırdığım 5 adet telefonu derledim. İlginizi çekerse bir göz gezdirin. Ne bütçenizi yakacak ne de telefon kalitesini indirgiyecek.< 1 >