Razer View Engine ile operatör örnekleri

 

Not:Razor kodlaması Mvc desenin view yapısının içerisine yazılmaktadır. Aslında Razor için kısaca bir söz dilimi diyebiliriz. Kendisine ait bir syntax yapısı bulunmaktadır. Razor View Engine’in syntax kurallarında @ operatörü; kod blokları oluşturma, açıklama satırı oluşturma, genel kodlama, tanımlanan değişkenleri ekrana yazdırma ve benzeri işlemlerini yapmaktadır.


  <h3>Operatör</h3>
@{
  int sayi = 4;
  int sayi2 = 5;
  int toplam = sayi + sayi2;
}
@toplam
 
<form method="post">
  <input type="text" name="sayi01" />
  <input type="text" name="sayi02" />
  <input type="submit" value="carp" />
</form>
@if (IsPost)
{
  string sayi01 = Request["sayi01"];
  string sayi02 = Request["sayi02"];
  Int32 carp = Convert.ToInt32(sayi01) * Convert.ToInt32(sayi02);
  @carp
}
 

  public ActionResult Form2_02()
  {
    E_Book ibookekle = new E_Book { Baslik = "Dirilish", No = 183 };
    List<e_kisi> kisilistem = new List<e_kisi>() { new E_Kisi() { AdSoyad = "Kisi1" }, new E_Kisi() { AdSoyad = "Kisi2" } };
    var bl_viewmodel = new BL_KitapKisiViewModel() { BL_Book = ibookekle, BL_Kisi = kisilistem };
    return View(bl_viewmodel);
  }@using _3_MVC.Models.ViewModels
@model BL_KitapKisiViewModel
@{ var classAdi = Model.BL_Kisi.Count > 1 ? "divpopular" : null; }
<div class="@classAdi">@Model.BL_Book.Baslik</div>
@if (Model.BL_Kisi.Count == 0)
{
  Kimse yok 
}
else
{
  foreach (var item in Model.BL_Kisi)
  {
    @item.AdSoyad 
  }
}
 eğer 1 den fazla kişi varsa divpoplar klasını ekle, yoksa null yap