Satanizm kişinin kendine dönmesi ve saygı göstermesidir-bakış açısı

satanizm kişinin kendine dönmesi ve saygı göstermesidir-bakış açısı

Çevreden duyulan lakırtılara kanmayın. Bilinçsizce yapılan tanımlar satanizm'i tasnif etmez. Satanizm'in özünde kişi kendine saygı duyar ve isteklerini kimseye mağdur etmeyecek şekilde hayata geçirir. Kabul etsek te etmesekte kişi kendi arzusuyla hareket eder. Bu istek, o kadar baskın ve kişiye hastır ki , kişinin esas kaynağıdır. Öznel ya da nesnel bir olay karşısında düşünceniz , isteğiniz ve kararınız neyse, işte o sizsiniz, karakteriniz temsilidir. Çevrenizdeki kişilerin sosyal hayatına müdahile etmedikçe, kişilik haklarına zarar vermedikçe , bırakın içinizdeki hiss ve arzularınız, sizi kontrol etsin, siz onları değil. Satanizm kişiliğinizde daima bulunacak bir öğedir. Bununla mücadele edip kaçabilirsiniz ya da bunun farkına varır kabullenirsiniz. İsteğiniz sizin yaşama nedeninizdir. Toplumdaki bireylerin, kişilik haklarını mağdur etmedikçe kendinizi de mağrur etmemelisiniz. Satanizm de esas olan öğe, kişinin kendini duymasıdır. Zaman geçtikçe, kişi özünden ödün verir, özenme hissi azda olsa çevresinden etkilenir ve bu da başkalaşmasına neden olur. Kendisini oluşturan hisslerin, enerjisi artık güçlü değildir. Bu da onun uzun süre farkedemeyeceği bir pişmanlığa sebebiyet verecektir. Şunu da belirtmek isterim ki, eskiden satanizm denildiğinde kedi düşmanlığı, ağır metalik şarkılar, kurban ayinleri gibi hayal ürünü gülünç ötesi söylentiler vardı. Bunlar asılsız ve bu din'i kötülemek adına çıkarılan laflardır.